دلیل خمس و زکاتی که خداوند برای اداره حکومت اسلامی از مسلمانان می‌ طلبد...   

دلیل خمس و زکاتی که خداوند برای اداره حکومت اسلامی از مسلمانان می‌ طلبد...

لینک
۱۳٩٥/۱۱/٢۸ - سعید نوروزی نژاد

   آیا انسان‌ برای‌ خدا نفعی‌ دارد که‌ خدا انسان‌ را برای‌ خود خلق‌ کرده‌ است؟...   

آیا انسان‌ برای‌ خدا نفعی‌ دارد که‌ خدا انسان‌ را برای‌ خود خلق‌ کرده‌ است؟...

لینک
۱۳٩٥/۱٠/٢٤ - سعید نوروزی نژاد

   ازدواجی که بر اساس مال و ثروت یا زیبایی طرفین صورت گیرد عاقبت...   

ازدواجی که بر اساس مال و ثروت یا زیبایی طرفین صورت گیرد عاقبت...

لینک
۱۳٩٥/۱٠/۳ - سعید نوروزی نژاد