علت سفارش به دعا در ماه مبارک رمضان و تأخیر در اجابت آن چیست؟   

علت سفارش به دعا در ماه مبارک رمضان و تأخیر در اجابت آن چیست؟

لینک
۱۳٩٤/۳/٢٧ - سعید نوروزی نژاد